Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Evaluation of Bearing Strength of Next Generation Thin-ply Composite Material

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Produktionsteknik och Simulering
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att utvärdera hållfastheten av hålkantsprofiler för kompositlaminat som tillverkats av Textreme Spread Tow-väv, ett tunn-skikts kompositmaterial från OXEON. Resultaten visade att hållfastheten är på samma storleksordning som för ett alternativt tunn-skikts material från OXEON och ett konventionellt kompositmaterial från SAAB. En minskning av ytvikten under 100gsm för Textreme materialet förväntas medföra en ökning av hållfastheten. Textreme materialet kan användas för att förstärka känsliga strukturella områden för flygplans applikationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Hållfastheten av Textreme materialet är på samma storleksordning som ett alternativt tunn-skikts material från OXEON och ett konventionellt kompositmaterial från SAAB. Textreme materialet kan användas för att förstärka känsliga strukturella områden för flygplans applikationer. En minskning av ytvikten under 100gsm förväntas medföra en ökning av hållfastheten. Som ett resultat av projektet kommer Textreme materialet användas av SAAB i ett NFFP7 projekt för vidare utvärdering och förbättring av hållfastheten av hålkantsprofiler i kompositlaminat.

Upplägg och genomförande

OXEON tillverkade och distribuerade det tilltänkta tunn-skikt kompositmaterialet till Swerea SICOMP. Hos SICOMP tillverkades och förbereddes provstavar för materialprovning enligt specifikationer från SAAB. Därefter genomfördes testningen och utvärderingen av provstavarna hos SICOMP AB. Efter slutförd testning presenterades resultaten till projektpartners vid ett seminarietillfälle. Upplägget och genomförandet av projektet var god med bra kommunikation bland projektparterna. Detta medförde ett snabbt och smidigt genomförande av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 januari 2018

Diarienummer 2017-05590

Statistik för sidan