Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10960, CellSenseGels, Utveckla känsliga, robusta gelmatris baserade biosensoranalyser av celler, Attana AB

Diarienummer
Koordinator ATTANA AB
Bidrag från Vinnova 2 682 641 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

CellSenseGels syftade till att göra en ny produkt som kombinerar peptidgelmatriser av BiogelX med Attanas biosensorteknologi för att öka möjligheterna för Attanas unika förmåga att mäta kinetiken av molekylära interaktioner på cellytor. Känsligheten ökade för små molekyler i biokemiska mätningar och den biologiska relevansen utvecklades och utökades för cellbaserade mätningar genom lyckad inkorporering av celler i gelen.

Resultat och förväntade effekter

Konsortiet räknade med att expandera tack vare breddning av spektrumet av molekyler som kan analyseras och ökad biologisk relevans. Marknaden förväntades öka för både BiogelX och Attana i och med ökat intresse från t.ex. läkemedelsbolag. Projektet utökade Attanas applikationsportfolio med en ny typ av yta ämnad för små molekyler och en ny biologisk relevant matrisplattform för interaktioner med celler.

Upplägg och genomförande

Projektplanen innehöll 4 arbetspaket som omfattade bl.a. kompatibilitetsmätningar, mätningar av brett spektrum av molekyler och en mellan-laboratorie-jämförelse. Attana bidrog med expertis inom biosensorteknologi, BiogelX med kunskap om peptidgelmatris och University of Stuttgart med cellulära och biokemiska sakkunskaper. Arbetspaket 1, 2 och 4 slutfördes medan arbetspaket 3 blev försenat då ytterligare optimering behövs för att öka rigiditeten på gelmatrixen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01621

Statistik för sidan