Eurostarsprojekt E!10960, CellSenseGels, Attana AB: Utveckla känsliga, robusta gelmatris baserade biosensoranalyser av celler

Diarienummer 2017-01621
Koordinator ATTANA AB
Bidrag från Vinnova 2 682 641 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

CellSenseGels syftar till att göra en ny produkt som kombinerar peptidgelmatriser av Biogelx med Attanas biosensorteknologi för att öka möjligheterna för Attanas unika förmåga att mäta kinetiken av molekylära interaktioner på cellytor. Produkten kommer att öka känsligheten hos Attanas analyser för att möjliggöra mätning av de flesta läkemedel, hjälpa företag genom att tidigt få information av hög kvalitet och därigenom minska kostnaderna och undvika onödiga djurförsök och tester på människor.

Förväntade effekter och resultat

Konsortiet räknar med att expandera tack vare förmågan att utföra kinetiska mätningar på interaktioner mellan ett brett spektrum av molekyler, inklusive små molekyler, och cellytor samt renade föreningar. Det förväntas att detta i hög grad kommer att öka marknaden både för Attanas biosensorteknologi och Biogelxs peptidgelteknik genom att introducera denna möjlighet till läkemedelsföretag som inte tidigare haft det.

Planerat upplägg och genomförande

Projektplanen innehåller 4 arbetspaket som omfattar grundläggande kemiska och fysiska kompatibilitetsmätningar, mäta den ökade känsligheten för ett brett spektrum av molekyler både i renade och cellulära analyser, och avslutningsvis en mellan-laboratorier-jämförelse och författandet av en manual. Attana bidrar med expertis inom biosensorteknologi, Biogelx med kunskap om peptidgelmatris och University of Stuttgart med cellulära och biokemiska sakkunskaper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.