Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!11034, CRYOSPHERE, Karolinska Institutet

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Physiology and Pharmacology
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att från KaLy cells biobank identifiera vilka cellbatcher som lämpade sig för sfäroidbildning och deras karakteristik. 45 olika celldonatorer analyserades och 31 av dessa uppfyllde kraven. 20 visade sig vara stabila i långtidskultur. Vidare skulle konditioner för co-kulturer mellan hepatocyter och non-parenkymala celler (NPC) upprättas. Vi fann att ett ratio av 4:1 till 2:1 beroende på donator var god och att sådana cokulturer kunde hållas i minst 4 v i kultur. Vi fann också att NPC fraktionen fick betydligt bättre verkan efter en passage.

Långsiktiga effekter som förväntas

NASH är en viktig leversjukdom. Vi undersökte konditioner för att kunna efterlikna sjukdomsförloppet i kulturer och fann glädjande att vi kunde med hjälp av ökat insulin och FFA i kulturerna inducera fibros. Detta innebär att vi kan presentera ett HTS-baserat kultursystem som lämpare sig för screening av olika läkemedelskandidater för förhindrande och behandling av leverfibros.

Upplägg och genomförande

Vi hade kontinuerliga kontakter med KaLy Cell och två F2F möten samt mail och telefonkonferenser. Screeningen av celler skedde i Strasbourg medan bildandet av sfäroider och undersökning av mekanismer och konditioner för fibrosbildningen skedde på Karolinska Institutet. Överlag fungerade samarbetet mycket bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01364

Statistik för sidan