Eurostars E!4247 Q-FORS Quality management for vital forest tree seedlings

Diarienummer
Koordinator Högskolan Dalarna - Industriledarhögskolan
Bidrag från Vinnova 2 050 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02189

Statistik för sidan