Quality management for vital forest tree seedlings

Reference number
Coordinator Högskolan Dalarna - Industriledarhögskolan
Funding from Vinnova SEK 2 050 000
Project duration November 2008 - March 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-02189

Page statistics