Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA projekt E!11153 Chinsay 3.x

Diarienummer
Koordinator CHINSAY AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Chinsay har skapat en plattform som möjliggör för dess kunder inom frakt och råvaruindustrin att extrahera tidigare otillgänglig data från kontrakt och distribuera värdefull information och kunskap till alla delar av organisationen. Chinsay har skapat en modulär kollaborativ plattform som kan tillgodose behovet för olika företag runt en standardiserad process samt skydda företag mot operationell risk och extrahera information från kontrakt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Chinsay 3.x konverterar en administrativ och manuell uppgift till en värdeökande process för hela organisationen genom att effektivt skydda företag mot operationell risk samt identifiera nya möjligheter att till exempel förändra handelsmönster och bedöma risk effektivt.

Upplägg och genomförande

Genom utvecklandet av ny funktionalitet kan Chinsay erbjuda ökad transparens och kontroll genom aktiv hantering av operationell risk under både kontraktsskapande processen samt kontraktets livscykel.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04696

Statistik för sidan