Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA projekt E!10343 ADEVMO

Diarienummer
Koordinator EU-SUPPLY HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 1 429 445 kronor
Projektets löptid november 2015 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en avancerad utvärderingsmodul för mjukvara inom Complete Tender Management (CTM) som ska möjliggöra för europeiska slutanvändare inom både offentlig och privat sektor att genomföra fullständiga upphandlingsprocesser med stöd av en enda mjukvara. Projektet har genomförts i samarbete med CTM Solution. Modulen har utvecklats och projektet har därmed uppnått sitt mål. Marknadsintresset för produkten ökar. Kunder som Trafikverket, Nye Veier har efter projektets slutförande börjat implementera modulen i sina upphandlingsprocesser.

Resultat och förväntade effekter

Den nya utvärderingsmodulen har definierat ny state-of-the-art i området och möjliggör för aktörer inom såväl offentlig som privat sektor inom EU att hantera upphandlingsprocesser med högre kvalité till en lägre kostnad. Tjänsten har utvecklats i nära samarbete med partners och kunder. Detta har lett till ökad efterfrågan på tjänsten. Några verksamheter som tidigare har avstått från att göra just evaluering online planerar numera nytt införande (t ex SVV i Norge och NDA/Sellafield i UK). Projektet har genomförts inom budget, men har tagit längre tid än ursprungligen planerat.

Upplägg och genomförande

Projektet tillämpade Agile/Scrum som arbetsmetodik. Projektet delades upp i två faser: F1: analys och F2: utveckling/tillämpning. Arbetspaketen levererades till test- och utbildningsmiljöer i små inkrement, vilket gjorde att vi kunde snabbt få återkoppling och göra nödvändiga förbättringar. Samarbetspartnern i Holland har bidragit med teknisk specifikation och testning, samt med organisation av workshop med referensanvändare i Amsterdam. En av CTMs applikationskonsulter bidrog även på plats i Stockholm för att säkra att feedback implementeras i utvecklingen under 2017.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06430

Statistik för sidan