EUREKA Euroststars SecureIoT E!10540 Nexus SICS

Diarienummer 2016-03580
Koordinator Technology Nexus Secured Business Solutions AB - Technology Nexus Secured Solutions AB
Bidrag från Vinnova 4 991 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

Projektets avsikt är att tillhandahålla nya säkerhetsprodukter och säkra tjänster för IoT-området, i första hand riktat till den svenska respektive sydkoreanska IoT-marknaden och senare på den globala marknaden. Till projektets mål hör att tillhandahålla asymmetrisk kryptografi till batteridrivna enheter genom att lösa problematik som rör automatiskt utgivning av certifikat, utveckling och standardisering av kompaktare form av certifikat och revokeringsmetod, och samtidigt kunna stödja etablerade standardiserade säkerhetslösningar.

Förväntade effekter och resultat

De industriella parterna kommer stegvis bygga ut sina existerande produkter och tjänster under det att man drar nytta av varandras erfarenheter och expertis. Nexus kommer att tillhandahålla resurssnålt säkerhetsprotokoll för IoT i sina produkter och tjänster. SICS kommer att tillhandahålla sin open source implementation av IoT säkerhetsprotokoll i Contiki. Till de industriella aktörer i Sverige som har redan uppgivit intresse för automatisk utgivning av certifikat för IoT hör Husqvarna, Ericsson, Saab, SUST, Yanzi Networks, Intel, och Scypho.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att leverera lösningar för strömsnåla IoT-enheter enligt nedan. - Protokoll för automatisk utgivning av initialt certifikat - Lättviktsprotokoll för revokering - Specificering och standardisering av kompakta digitala certifikat - IoT gateway som stödjer IoT säkerhet och etablerade protokoll - Tillämpa protokoll i existerande / nya produkter och i open source implementationer av Contiki OS. - Två IoT tillämpningar baserade på föreslagna protokoll: Smarta elmätare och smarta fabriker.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.