Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10540, SecureIoT, Technology Nexus Secured Business Solutions AB

Diarienummer
Koordinator Technology Nexus Secured Business Solutions AB - Technology Nexus Secured Solutions AB
Bidrag från Vinnova 4 991 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektets syfte är att ta fram standardbaserade säkerhetslösningar anpassade för små IoT-enheter och få ut dessa lösningar på marknaden till gagn för industrin i projektdeltagarnas länder. Målet har uppnåtts genom pågående standardisering och att implementationer är redo för användning. Resultatet kommer även till nytta i projekten SecureCare och SECREDAS.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultat är tillgänglig i form av nya och förbättrade standarder för IoT-säkerhet, open source bibliotek och med tjänster för IoT-säkerhetshantering. Vetenskapliga aspekter är dokumenterade i publikationer inom ramen för projektet. Det förväntade resultatet är stärkt position för de inblandade parterna avseende kommande affärs- och forskningsmöjligheter inom IoT-säkerhetsområdet och för den svenska industrin genom förbättrad nåbarhet till säkerhetsrelaterade tjänster och expertis.

Upplägg och genomförande

De svenska parterna har haft ett tätt samarbete i projektet, avseende både teoretiska och praktiska aspekter, som vetenskapliga publikationer och pågående standardarbeten. Vi har tillsammans designat och testat lösningar, och gemensamt hjälpt till vid utvecklingen av relevanta säkerhetstandarder. Vi har med våra koreanska akademiska partners tagit fram gemensamma vetenskapliga publikationer och gjort resultat tillgängligt för praktisk användning av de koreanska partnerföretagen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03580

Statistik för sidan