Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10243, SmartCEPS, IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 587 500 kronor
Projektets löptid april 2016 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att skapa en plattform där städer kan mäta hur de presterar inom området ´smart och hållbar stad´, samt hur entreprenörskapsvänliga de är baserade på en uppsättning framtagna KPI:er. Konsulttjänster kommer att kunna erbjudas kommunerna för att skapa en handlingsplan som förbättrar deras position. Kluster av lösningslevererande företag kommer att kunna kopplas till plattformen, vilket hjälper kommunerna att hitta den bästa tänkbara partnern för utvecklingsarbetet. Projektet har visat på proof-of-concept. ABUD, jobbar vidare kommersialisering av plattformen.

Långsiktiga effekter som förväntas

SmartCEPS är en kombination av metoder och programvara för konsulter inom Smarta Städer för att genomföra stadsplanering med hjälp av urban dataanalys. Den utvecklade programvaran omfattar bl.a. funktioner för att samla in urbana data, analytiska beräkningsmoduler, en virtuell marknadsplats för projekt, och referenser för att utföra SmartCEPS-konsultation. Projektets webdel visualiserar Smartness Index och utfallet inom åtta tematiska områden för städer i Europa (med 50 000 till 250 000 invånare), samt dessa städers inbördes rankning avseende Smartness Index.

Upplägg och genomförande

SmartCEPS genomfördes under ledning av koordinatorn ABUD (Ungern). Övriga projektpartners var IVL Svenska Miljöinstitutet (Sverige), Essigplan (Tyskland) och DBH (Ungern). Utöver projektledning ingick följande fyra arbetspaket (WP-ledare anges inom parentes); Affärsmodell & Exploatering (DBH), Metodutveckling (Essigplan), ICT-utveckling (IVL) och Validering (ABUD). Det utvecklade systemet validerades tillsammans med representanter från tre stycken fallstudiestäder.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01033

Statistik för sidan