E!10243, SmartCEPS, IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB

Diarienummer 2016-01033
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 587 500 kronor
Projektets löptid april 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

SmartCEPS är ett industriellt forskningsprojekt med målet att skapa en webbaserad plattform som kan användas av kommuner för att mäta hur de presterar inom området ´smart och hållbar stad´, hur de kan locka investerare samt hur entreprenörskapsvänliga de är baserade på en uppsättning KPI:er framtagna i projektet.

Förväntade effekter och resultat

Utifrån webbplattformen kommer konsulttjänster att erbjudas kommunerna för att skapa en handlingsplan som förbättrar deras position. Lösningslevererande företag kommer att kopplas till plattformen, vilket hjälper kommunerna att hitta den bästa tänkbara partnern för utvecklingsarbetet. SmartCEPS blir därmed en försäljningskanal för konsulttjänster, produkter och system som kan säljas till framåtsträvande kommuner.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att delas in i fyra olika arbetspaket; 1) utveckling av KPI:er för beskrivning och bedömning av kommunernas prestanda, 2) Marknadsanalyser och utveckling av affärsplan, 3) Konstruktion av databaser och GUI och 4) Validering och demonstration med hjälp av tre pilotkommuner i Ungern och Tyskland.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.