E!10539, AMS, HYTTON TECHNOLOGIES AB

Diarienummer 2016-03670
Koordinator HYTTON TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 1 884 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektet ska utveckla en Agriculture Management System (AMS) för att bemöta olika behov inom jordbruket som spårbarhet, kartläggning och jordbruks förvaltning. AMS ska underlätta övervakningen av jordbruket för att organisera och driva jordbruk på det mest effektiva sättet för maximal produktion.Den ska gynna alla parter i jordbruks värdekedjan inklusive livsmedelsföretag, enskilda lantbrukare, leverantörer, handel och inköps företag, jordbruksmaskiner tillverkare, mobiloperatörer och betalningsföretag. AMS kommer att bidra till samhällsekonomiska hållbarhet.

Förväntade effekter och resultat

AMS ska bemöta olika behov inom jordbruket som spårbarhet, kartläggning och jordbruks förvaltning. Genom att få information från den fördefinierade ERP, CRM och riskhantering system, AMS ska underlätta övervakningen av jordbruket för att organisera och driva jordbruk på det mest effektiva sättet för maximal produktion och vinst för alla parter i värdekedjan. AMS kommer att bli en licens baserad plattform för företag. AMS kommer att bidra till samhällsekonomiska och ekologiska hållbarhet inom jordbruksindustrin genom stöd och råd till småbönder för att skapa ett bättre liv.

Planerat upplägg och genomförande

1. Inställning av den tekniska ramen för projektet (System arkitektur och teknisk uppbyggnad) 2. Modellutveckling 3. Programvara och hårdvara integration i moln-aktiverade Manufacturing Business Web (MBW) 4. Prototyping 5. Test & Validering 6. Marknadsanalys 7. Marknadsplan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.