Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10539, AMS, HYTTON TECHNOLOGIES AB

Diarienummer
Koordinator HYTTON TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 1 884 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektmålet var att utveckla en jordbrukshanteringslösning som fungerar som ett beslutsstödssystem för jordbrukare och jordbruksföretag för att maximera sin produktion och minimera deras kostnader. Huvudresultatet av projektet är en licensbaserad plattform, Agricultural Management System AMS, som är redo att tillhandahållas av olika aktörer inom jordbruksindustrin inklusive enskilda jordbrukare.

Resultat och förväntade effekter

Projektets huvudresultat en licensierad plattform, AMS, är redo att levereras till jordbrukare och andra marknadsaktörer inom jordbruksindustrin. Produkten har testats med utvalda jordbrukare i Turkiet. Verifieringar av insamlade data gjordes. Fenologiska stadier av växter följdes och tester gjordes i de valda fälten . Noggrannheten i resultaten av implementeringarna undersöktes, testades och godkändes. När fler jordbruksprodukter i olika länder och regioner registreras i databasen kommer beslutsstödssystemet att berikas med mer information och bli mer effektivt.

Upplägg och genomförande

AMS är en molnplattform. På grund av utvecklingen av datainsamlingsteknologier och ändrade protokoll (NB-IoT, 5G, etc.) bör innovationer följas upp och systemet behöver förbättras regelbundet. Maskintillverkare bör överväga teknikens utveckling inom IKT-industrin. De bör anpassa tillverkningsutrustningen för att möjliggöra dessa funktioner för att interagera med automatiserade molnsystem. Jordbrukarna måste upplysas om fördelarna med att använda ny teknik. Informationsflödet mellan alla aktörer inom jordbruksindustrin bör vara fungerande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03670

Statistik för sidan