EUREKA Celtic Plus SooGREEN

Diarienummer 2016-01606
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för Information och Kommunikations teknik, Electrum Kista
Bidrag från Vinnova 10 724 050 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2018
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

SooGREEN adresserar behovet av att reducera energikonsumtion for tjänster i olika mobila nätverksarkitekturer, samtidigt som utvecklingen av smarta nät för energidistribution tas i beaktande.

Förväntade effekter och resultat

De viktigaste resultaten från projektet kommer att vara lösningar för att reducera energiförbrukning för tjänster i framtida mobila nätverk. De teknikområden som ingår är modellering av tjänster i mobila nätverk, användning av relevanta mätdata, Virtuella Radio AccessNät, lösningar för kylning av utrustning, anpassning till de kommande smarta elnäten och nya produkter för lagring av energi. Allt detta kommer att möjliggöra för telekomoperatörer att leverera framtidens tjänster med lägre energiåtgång och till lägre kostnader.

Planerat upplägg och genomförande

SooGREEN-projektet utvecklar algoritmer för kontroll av nätverk, tar fram demonstratorer, bidrar till standardisering och sprider resultat genom vetenskapliga publikationer. Arbetet är uppdelat i 6 arbetspaket (WP) med olika teknikinnehåll som involverar 18 partners varav de 4 svenska är Wireless@KTH, Tele2, MIC Nordic och Flexenclosure. Huvudpartner är franska Orange Labs. Projektet löper från mitten av 2015 till mitten av 2018. De svenska teamet gick med i april 2016.

Externa länkar

Länken leder till en pdf med lite mer info än som vad syns på den officella websidan. Websiten under CelticPlus beskriver kortfattat projektets innehåll och mål samt partners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.