Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

EUREKA Celtic Plus SooGREEN

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för Information och Kommunikations teknik, Electrum Kista
Bidrag från Vinnova 10 690 823 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Projektet SooGREEN´s mål har varit att reducera och effektivisera energiförbrukning i de trådlösa mobilnäten genom att betraka helatjänster. Detta är ett steg framåt från att endast analysera utrustning. Videoöverföring och Internet-of-Things är exempel på tjänster. SooGREEN, och i synnerhet det svenska teamet, har i huvudsak levererat enligt uppgjord projektplan.

Resultat och förväntade effekter

Synliga effekter från SooGREEN kommer att vara lägre energiförbrukning och driftskostnader för delar av telekomnäten. De svenska bidragen kommer att öka motivation och antalet experter i området, minska energiåtgång i Tele2´s mobilnät, spara ström i inomhusnät med start i tåg- och biltunnlar och leverera el till telekomutrustning med högre verkningsgrad.

Upplägg och genomförande

Projektet har koordinerats av KTH med deltagande av tre industripartners, Tele2 och SME´erna Flexenclosure och MIC Nordic under 2016 till 2018. Reslutaten från från projektet är leverade i form av rapporter (interna och externa), prototyputrustning och demonstrationer. Arbetet har resulterat i bestående kontakter med franska, portugisiska och en turkisk organisation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01606

Statistik för sidan