Eureka Celtic Plus CyberWI Elsys

Diarienummer 2015-00080
Koordinator ELEKTRONIKSYSTEM I UMEÅ AB
Bidrag från Vinnova 1 690 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

CyberWI projektet syftar till att tillhandahålla övergripande säkerhetslösningar för industriella användningsfall som inkluderar trådlösa sensornätverk (WSN), molnapplikationer, och mobila applikationer, där det svenska konsortiet fokuserar på säkerhet i WSN. ElektronikSystem i Umeå AB (ELSYS) kommer att fokusera på att bygga demonstratorer och prototyper av de säkerhetsprotokoll som utvecklas i projektet. ELSYS kommer genom projektet få möjlighet att påverka standardiseringsarbeten så att de standarder som utvecklas är relevanta för ELSYS användningsområden.

Förväntade effekter och resultat

Genom projektet kommer ELSYS att kunna ta fram produkter inom trådlösa sensornätverk som använder en säkerhetsstandard som är erkänd inom industrin. Demonstratorer kommer att byggas upp där ELSYS kan bidra med sina produkter inom trådlösa sensornätverk och visa upp de säkerhetslösningar som implementerats. även pilotinstallationer kommer att genomföras med industrin. Projektet kommer att bidra till att ELSYS stärker sin produktportfölj inom området trådlösa sensornätverk och ge konkurrensfördelar genom att de produkter som utvecklas håller en hög säkerhetsnivå.

Planerat upplägg och genomförande

ELSYS kommer att bidra med användningsfall till SICS och Ericssons arbete med standardisering och på så vis kommer de standarder som utvecklas vara relevanta för ELSYS produktområden. Vi utvecklar i dag produkter baserad på en trådlös teknik från LoRa alliansen och där kommer vi att arbeta för att sprida resultatet inom säkerhetsarbete från CyberWi projektet till övriga företag inom den alliansen. ELSYS kommer att arbeta nära den tekniska koordinatorn och arbetspaketsledaren för WP6, CENTRIA i Finland, för att bygga upp pilotinstallationer och demonstrationer från projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.