Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka Celtic Plus CyberWI Elsys

Diarienummer
Koordinator ELEKTRONIKSYSTEM I UMEÅ AB
Bidrag från Vinnova 1 690 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

Elektroniksystem i Umeå AB har inom projektet CyberWI utvecklat säkerhetslösningar för trådlösa sensorer baserat på LoRaWAN standarden. Företaget har genomfört ett antal installationer med LoRaWAN sensorer som fungerar som demonstratorer för smarta städer och smarta fastigheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Elektroniksystem i Umeå AB har genom projektet utvecklat produkter med hög säkerhetsstandard och därigenom ökat sin konkurrenskraft på en internationell marknad.

Upplägg och genomförande

Elektroniksystem i Umeå AB har samarbetet med partners inom det svenska och finska konsortiet för att genomföra sina aktiviteter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00080

Statistik för sidan