Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EULIGHTer Nationell Påverkansplattform för Horisont 2020 inom lättviktslösningar

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Påverkansplattform EULIGHTer är kopplad till det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt. Målet har varit att öka lättviktsfokus inom Horisont 2020. Syftet har varit möjliggöra ökat svenskt deltagande i Horisont 2020 inom lättviktsprojekt genom att föra fram de prioriterade frågorna från LIGHTers strategiska agenda till EU-kommissionen.

Resultat och förväntade effekter

SIP Lättvikt har etablerat Internationell nätverksmedlem, samt via RISE gått med som partner i ELCA European Lightweight Cluster Alliance. Två möten med NMPB-officerare samt presentation av möjliga lättviktstopics på EFFRA-möte hösten 2018 Efter analys av befintliga program har förslag på 4 lättviktstopics tagits fram och lobbats för via olika vägar i Bryssel Medverkan på ca 2 workshoppar/år under projekttiden samt LIGHTers internationella konferens med information om möjligheter att söka projekt

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i 4 huvudaktiviteter 1) Strategiarbete för att se hur SIP Lättvikts prioriteringar bidrar till EU:s mål på olika nivåer. 2) Påverkansarbete riktat mot nuvarande arbetsprogram samt kommande Horizon Europé 3) Närvaro i Bryssel 4) Information om möjligheter att söka internationella projekt via SIP Lättvikt

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02462

Statistik för sidan