EU Project Building Workshop

Diarienummer 2017-04835
Koordinator IMPACTHUB STOCKHOLM AB - IMPACTHUB STOCKHOLM AB, Sveagäven
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag