Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett strategiskt online-verktyg för konsekvensanalys och resursoptimering inom den prehospitala vården

Diarienummer
Koordinator Västerbottens läns landsting - AKMC Akutsjukvården Västerbotten
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Syftet var att kartlägga behov av och möjligheter för ett datadrivet planeringsverktyg inom ambulanssjukvården. Prehospital vårdforskning är ett levande forskningsområde, men, som vår analys utvisade, så existerar det ännu inget holistiskt system anpassat till de unika svenska förhållandena.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en steg 2-ansökan och en kravspecifikation för vad ett strategiskt planeringssystem inom den prehospitala vården bör tillgodose, samt hur det bör utformas. Det har även klargjorts att det finns en stark vetenskaplig bas att stå på och att det globalt finns ett stort behov av adaptiva, datadrivna, beslutsstöd för den prehospitala vården. Dessutom tydliggjordes det att det finns synergieffekter att finna med existerande initiativ.

Upplägg och genomförande

En tvärdisciplinär grupp bestående av representanter från den prehospitala vårdkedjan (landstingen i norra Sverige), forskare (matematik, statistik och datavetenskap, Umeå universitet) och alarmeringstjänsten (SOS-Alarm) lyckades med hjälp av bl.a. workshops och en omfattande omvärldsanalys att lägga grunden till ett system för konsekvensanalys och resursoptimering inom den prehospitala vården. Dessutom knöts ytterligare parter an och genusarbetet fördjupades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01250

Statistik för sidan