Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett samlokaliserat produktionsflöde utan avbrott

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Genom företagsbesök och analyser ta fram en metod för att belysa kostnader och effekter av att utnyttja extern legoleverantör och därigenom bryta sitt värdeflöde. Metoden är en vidareutveckling av värdeflödesanalys och kvalitetsbristkostnadsanalys. Dessutom att skissera en möjlig ytbehandlingsprocess, utformad för att vara mobil och integrerbar i produktionsflöden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektarbetet har hypotesen testats hos två företag, i syfte att ta fram relevanta frågeställningar. Ett företag som står i begrepp att investera i egen ytbehandlingsutrustning i det egna produktionsflödet och ett ytbehandlingsföretag som idag utför legoarbeten, men som är mycket intresserade av att utveckla en helt ny mobil lackeringsanläggning för samlokalisering. Simulering och förprojektering av en sådan anläggning har utförts och investeringsuppskattning har utförts.

Upplägg och genomförande

Effekter av projektet är en analysmetod som efter genomförd VFA kompletterad med en analys av kvalitetsbristkostnader att visa kostnader för produkter i arbete, kostnaden för ytor, minimera eller eliminera hantering och lagring både internt i egen fabrik och till och från lego-förädling (ytbehandling etc.), synliggöra kvalitetsbrister direkt i produktionsflödet och eliminera returtransporter för reparationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02028

Statistik för sidan