Ett nytt skalelement för effektiv återfjädringsanalys

Diarienummer 2009-03982
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad mekanik
Bidrag från Vinnova 349 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat