Ett nytt skalelement för effektiv återfjädringsanalys

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad mekanik
Bidrag från Vinnova 349 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03982

Statistik för sidan