A new shell element for efficient springback analysis

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad mekanik
Funding from Vinnova SEK 349 000
Project duration December 2009 - December 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-03982

Page statistics