Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett normkritiskt perspektiv på olyckor

Diarienummer
Koordinator RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD - STATION LUND
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Projektets mål var att svara på frågan gällande likvärdig service och hjälp mot våra medborgare. Ger vi individer och grupper den hjälp som de har rätt till enligt lagen LSO om ett likvärdigt skydd mot olyckor eller lyssnar vi på normen och ger hjälp till de som inte behöver den som mest.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har vi sett att normer kan låsa oss när vi planerar våra samhällen och jobbar förebyggande mot olyckor. Genom att utmana normerna med data som vi sett visar på andra mönster kan vi inte arbeta bort normen men vi kan systematiskt jobba mot ett mer jämställt samhälle och vi kan erbjuda likvärdig service. När vi jobbar med data och inte bara normer kan vi även bjuda in till en bredd av kompetenser, något som vi gjort i detta projekt. Vi har behandlat en olyckstyp, trafikolyckor, och fått aktörer som normalt sett inte pratar med varandra att samtala och komma till lösningar.

Upplägg och genomförande

Hela projektet har systematiskt jobbat efter den plan som beskrevs i ansökan och lagt till någon del som har efterfrågats under hösten. Vi tog fram ett kvantitativt underlag byggt på nationell och lokal data för att se var normer finns och där data inte stödjer normen för ett likvärdigt skydd. Denna analys ledde vidare till en kvalitativ analys. Detta material låg till grund för tre seminarier med teman: hur ser det ut, genusperspektivet och varför det ser ut som det gör, samt normkreativa lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-01615

Statistik för sidan