Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett globalt API för dagligvaruhandel på nätet

Diarienummer
Koordinator FORKLIFT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudmålen för projektet uppnåddes: en testbar MVP utvecklades, konceptintegrationer gjordes (ICA, Coop, MatHem) och teknisk dokumentation skrevs. Några testordrar placerades framgångsrikt med ICA Supermarket Sabbatsberg, Stockholm. Vi slutförde initiala FoU-algoritmer (produktkartläggning, produktrekommendationer, korgsprognoser). Vi samarbetade också med vår pilotpartner för att utföra en undersökning. Över 4 månader hade de i genomsnitt 5000 månatliga aktiva användare i 51 länder. Av dessa uttryckte 248 intresse för in-app livsmedelsbutiker.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi lyckades med att bevisa den tekniska genomförbarheten av våra affärsidéer. Denna validering visade sig vara mycket användbar när man pratade med apputvecklare, livsmedelskedjor, investerare och andra externa aktörer. Tyvärr hade vi två icke-tekniska problem: 1) en medgrundare hoppade av för bättre lön hos ett känt multinationalt tekniskt bolag och 2) efter omfattande diskussioner med vår pilotpartner drogs slutsatsen att det fanns brist på skala i Stockholm för att motivera mer omfattande marknads- och användbarhetsprovning med användare.

Upplägg och genomförande

Projektets tekniska komponenter (utveckling av testbar e-handelsplattform / API, AI-funktioner och leverantörsintegrationer) utvecklades smidigt och enligt plan. Detta kan bero på att företagets grundare / projektdeltagare har omfattande mjukvaruutveckling. Å andra sidan, trots att apputvecklare visade intresse för vårt företag, var vi mindre framgångsrika inom icke-tekniska områden av verksamheten, särskilt när det gäller att rekrytera och behålla talang samt skaffa privat finansiering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00213

Statistik för sidan