Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Etablering av förberedande forskarutbildning inom elektronik vid Mälardalens högskola

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 321 437 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Ett individanpassat förberedande program för industriknuten forskarutbildning i elektronik har etablerats på Mälardalens Högskola. Syftet är att stärka kompetensen inom svenska elektronikföretag genom att underlätta vidareutbildning av befintlig personal. Programmet skall ge deltagarna god kunskapsbas och rätt förutsättningar för att antas till samt tillgodogöra sig forskarstudier.

Långsiktiga effekter som förväntas

Programmets mål är att förbereda för samt ge behörighet till forskarutbildning inom elektronik. Oavsett fortsättning efter genomförd utbildning ger programmet breddad kompetens inom ämnet, ökad förståelse för forskningsarbete och samproduktion mellan akademi och industri, samt utökat kontaktnät inom elektronikbranschen. Programmet förväntas stärka företagens konkurrenskraft genom ökad kompetens samt förkortad väg till framtida samproduktion med högskolan.

Upplägg och genomförande

Tack vare ett studieplan-baserat upplägg kan programmet tillgodose individuella behov och förutsättningar i större utsträckning än traditionella utbildningsprogram. Under hela programmet ges individuell handledning och utvärdering mot måluppfyllelse med både företag och den studerande i fokus - skräddarsytt för att förbereda för fortsatt forskarutbildning, men också för att maximera kunskapsutveckling. Forskningsnära kurser och projekt genomförs kopplat mot antingen akademi eller industri.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03716

Statistik för sidan