Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ersättnings- och subventioneringsmodeller för digitala verktyg

Diarienummer
Koordinator Medituner AB
Bidrag från Vinnova 95 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att ta in specifik extern kompetens till MediTuner som bolaget saknade internt. Kompetensen köptes in i form av externa konsulttjänster under projektperioden och fyllde en viktig funktion i MediTuners satsning att snabbt nå ut med sina verktyg till stora patientgrupper. Det specifika kompetensområdet som tillfördes MediTuner fokuserade på ersättningssystem och subventioneringsmodeller av medicintekniska produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet från projektet är att MediTuner erhållit stor kunskap i hur olika typer av ersättnings/subventioneringsmodeller ser ut inom det medicintekniska området, samt vilka de viktigaste faktorerna är att ta hänsyn till vid en hälsoekonomisk analys.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i form av kunskapsöverföring genom en rad workshops och möten med experter inom hälsoekonomi för medicintekniska produkter och subventioneringsmodeller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 augusti 2018

Diarienummer 2018-03078

Statistik för sidan