Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Enhanced Mining Safety by Rock bolt Monitoring

Diarienummer
Koordinator ThingWave AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Der primära syftet med projektet var att ta fram ett prototypsystem för testning i gruvmiljö samt att genomföra labb- och fälttester i gruva. Sekundära mål var att utöka ThingWaves kontaktnät samt att få bra dialog med gruvbolag, underleverantörer till gruvindustrin, samt akademiska institutioner inom Sverige och utomlands. Projektets mål är mer än väl uppfyllda med genomförda labb och fälttester, utökat kontaktnät med industri och akademi i Sverige men även utomlands.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har tagit fram ett prototypsystem som används i labb- och gruvtester. Vi har också indentifierat samarbetspartners jorden runt och inlett diskussioner med dessa. ThingWave har visat upp sig på flera mässor, ex. Euro Mine Expo i Skellefteå, IoT World Event i San Jose, Californien, Industrial Internet Summit i Sydney, EIT/SIP-STRIM i Luleå etc. Som direkta resultat av detta projekt kommer ThingWave att inom 12 månader att ha minst 3 aktiva installationer i gruvor, samt samarbete med internationella storföretag och universitet.

Upplägg och genomförande

Projektet började med att inleda samtal med bulttillverkade, gruvor och underlevernatörer/konsulter för att genomföra fälttester. Samtidigt som teknikutveckling skett har också stor vikt lagts på att träffa intressenter i Sverige och utomlands. Efter genomförda labb och fälttäster har resultat visats upp för fler gruvföretag och bultleverantörer med stort intresse som resultat. Fälttester fick förskjutas i tid men genomfördes under projekttiden. Under hela projektet har en dialog med gruvingenjörer, affärsrådgivare och IoT-industrin förts för att få feedback.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02135

Statistik för sidan