Energieffektivisering med hjälp av Artificiell Intelligens

Diarienummer 2018-01009
Koordinator Myrspoven AB
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att i en byggnad skapa rätt förutsättningar för att låta Myrspovens AI helt autonom styra och driftoptimera en byggnad.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är en att AIn styr byggnaden helt autonomt och ständigt optimerar byggnaden till lägsta mediakostnad och till rätt inneklimat.

Planerat upplägg och genomförande

Planen är att 1) Utveckla och tillverka trådlösa givare för temperatur och CO2 samt att placera ut dessa i pilotbyggnaden på ett sätt att klimatet är komplett representerat. 2) Låta AIn träna upp sig på samtlig data 3) Köra den autonoma optimeringen under övervakning 4) Utvärdering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.