Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Energieffektivisering med hjälp av Artificiell Intelligens

Diarienummer
Koordinator Myrspoven AB
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med Myrspovens Vinnovaprojekt var att i en byggnad skapa rätt förutsättningar för att låta Myrspovens AI helt autonom styra och driftoptimera en byggnad.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat av projektet var att en byggnad i sin helhet styrs autonomt av den AI som Myrspoven utvecklat. Förväntad effekt av den autonoma styrningen är sänkta energikostnader samtidigt som att rätt inneklimat säkerställs.

Upplägg och genomförande

SISAB AB tillhandahöll en byggnad och Myrspoven utvecklade AIn och samtliga nödvändiga integrationer för att kunna hämta och skriva datapunkter i realtid. Myrspoven och SISAB engagerade gemensamt en tredje part för att komplettare med datapunkter i form av trådlösa CO2-sensorer

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01009

Statistik för sidan