Energieffektiv och skonsam torkning, testbädd inom lantbruk, skogsbruk samt livsmedels- och trävarubranscherna.

Diarienummer 2017-02320
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Jordbruk och Livsmedel
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juli 2018
Status Beslutat
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång 2016-05286-en

Syfte och mål

Testbäddens syfte är att inom området "Energieffektiv och skonsam torkning" bidra till behovsägares konkurrenskraft inom skogsbruks- och livsmedelsbranscherna samt lantbruk. Planeringsfasen av projektet har som mål att ta fram en plan för att etablera, utveckla och tillgängliggöra en testbädd för oberoende utvärdering av torklösningar med minskad energianvändning och miljöpåverkan i flera branscher.

Förväntade effekter och resultat

- Framtagen systematiserad plan för testbäddens arbete med behovsägare - Tydliggjort erbjudande. - Initierad samverkan med relevanta aktörer - Tillgängliggjord metodik på oberoende arena underlättar teknikval och bidrar till minskad miljöpåverkan genom energieffektivisering. - Framtagen översiktlig plan för testbäddens långsiktighet - Riktlinjer och ramar för att realisering i steg 2 förankras mot behovsägares behov - Plan som efter genomförande ger förutsättningar för: a) att tillgängliggöra effektiva, skonsamma torkningslösningar b) minskad energianvändning

Planerat upplägg och genomförande

RISE leder, samordnar o planerar arbetet mot projektets mål. Intressenter påverkar testbäddens inriktning o utformning i behovsägarråd för matchning mot identifierade utmaningar. Behovsägarrådet deltar som kravställare o då behovs- och utvecklingsplan tas fram. Arbetspaket 1: Behovsanalys- o initial marknadsutvärdering Milstolpar: Behovsanalys Initial aktörsgrupp AP2: Utvecklingsplan & långsiktighet Testbäddsplan: - utveckling o användning - oberoende utvärdering - långsiktighet Aktörsgrupp bildad Milstolpar: Omvärldsanalys Genomförandeplan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.