Energi-, kostnads- och tidseffektiva materialförsörjningssystem inom produktion

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 6 175 501 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-01599_publikrapport_SV.pdf