Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EnBlightMe! - ett automatiserat stödsystem för upptäckt av potatisbladmögel

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Inst för växtskyddsbiologi
Bidrag från Vinnova 1 574 360 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

I Sverige används en fjärdedel av allt bekämpningsmedel mot potatisbladmögel. Med EnBlightMe! ville vi skapa en prototyp-app för automatisk upptäckt av bladmögel i fält med hjälp av multispektralanalys, computer vision och drönare för att minska kemikalieanvändningen. Appen använde också annan data för beslutsfattande såsom väder- och ekonomidata. Appen utvecklades och demonstrerades framgångsrikt i samarbete med IBM. Idéer testades för precisionsjordbruk, ekologisk odling och förädling.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet kommunicerades vid en slutkonferens och rapporterades om i många nyhetsartiklar. Det återgavs också som en del av en vetenskapligt granskad artikel. Arbetet ledde till den framgångsrika bidragsansökan NordPlant (www.nordplant.org) och har stärkt samarbetet med det nordiska PPP-projektet för växtfenotypning för förädling. Vi ser för oss ytterligare utveckling kring satellitanalys och computer vision för att bekämpa växtsjukdomar.

Upplägg och genomförande

EnBlightMe! inleddes 2017 med en DesignThink-workshop ledd av IBM med inbjudna forskare, potatisodlare och mjukvaruutvecklare. Det hade ett tydligt fokus på användarna av idén och deras specifika behov och bildade basen för projektet. Det mesta av arbetet utfördes sedan i arbetspaketgrupperna. Både MSc och projektstudenter var involverade. I november 2018 presenterades prototyp-appen och resultaten av projektet med många av deltagarna under den första workshopen närvarande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04386

Statistik för sidan