EnBlightMe! - ett automatiserat stödsystem för upptäckt av potatisbladmögel

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Inst för växtskyddsbiologi
Bidrag från Vinnova 1 574 360 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång Från analog till digital 2016

Syfte och mål

I Sverige står potatisodlingen för nära en tredjedel av jordbrukets totala användning av bekämpningsmedel. Detta beror till största delen på angrepp av potatisbladmögel som globalt orsakar skador för ca 70 miljarder kr/år. Ett effektivt, digitalt sätt baserat på fjärranalys för tidig upptäckt skulle motverka överanvändning av bekämpningsmedel, vilket sparar både pengar och miljö. Med EnBlightMe! vill vi utveckla ett stödsystem för jordbrukare paketerat som en lättanvänd applikation.

Förväntade effekter och resultat

En drönare med kamera kan bli ´bondens digitala dräng´ som till låg kostnad övervakar stora arealer. Appen ska fungera som ett effektivt verktyg för integrerat växtskydd (IPM) och bidra till att möta miljömål och EU-direktiv om obligatorisk tillämpning av IPM vid användning av kemiska bekämpningsmedel. Igenkänningstekniken utvecklas efterhand i takt med mer insamlad data och kan skalas upp utan att öka den mänskliga arbetsbelastningen. Kunskapen kommer att kunna delas mellan odlare.

Planerat upplägg och genomförande

Systemet bygger på avancerad analys av bilder tagna från drönare (UAVs). Unikt är att vi vill identifiera enskilda symptom genom att flyga lägre än normalt samt att bilderna omedelbart skickas för bildigenkänningsanalys. Befintliga prognossystem och väderdata kommer också att användas för att optimera UAV-flygningar och bekämpningsinsatser. En ekonomisk modell för kostnader av bekämpningsmedel, fordon, bränsleåtgång och arbetstid samt möjliga skadeförluster integreras i appen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.