Enabling super quality electric steel through advanced use of data analytics in real time

Diarienummer 2017-04790
Koordinator RISE SICS Västerås AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idé-projekt - hållbar produktion

Syfte och mål

Elfordonsrevolutionen har börjat och flera av de stora bilproducenterna har ambitionen att nå målet med elektrifiering inom de närmaste 2-3 åren. Detta medför ökade behov av stål för elektrifiering av fordonsflottan. Leverantörer av elektriska metaller uppfyller inte fullt ut behovet från industrin. I detta projekt undersöker vi möjligheten att hantera dessa brister. Insamling och hantering av kunskap, datahantering och analys från alla aktörer i leverantörskedjan behövs för önskade resultat. Detta gör att industrin kan uppnå den kvalitet som behövs i en flexibel produktion.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet från idéprojekt kommer att undersöka hur man utnyttjar avancerad datateknik för att tillhandahålla en tillgänglig, hållbar och organiskt växande dataanalysinfrastruktur för stålindustrin samt andra branscher som har en flexibel produktion med en varierad produktmix. Baserat på denna kunskap kommer ett forskningsprojekt att föreslås.

Planerat upplägg och genomförande

RISE SICS kommer att leda och koordinera arbetet I SuperSyeel-projektet. Expertis inom datavetenskap från RISE SICS kommer att arbeta tillsammans med Cogent Surahammar för att säkerställa en gemensam förståelse av syftet att skapa en grund för ett forskningsprojekt. Projektet är organiserat i fyra arbetspaket: 1) Projektledning och kommunikation, 2) Datainsamling i anläggningen, 3) Analys och riskidentifiering, samt 4) Rapportering och utveckling av en ansökan för ett forskningsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.