En sensor för warfarin

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Kalmar - Institutionen för naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01687

Statistik för sidan