En sensor för warfarin

Diarienummer 2009-01687
Koordinator Högskolan i Kalmar - Institutionen för naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat