A warfarin sensor

Reference number
Coordinator Högskolan i Kalmar - Institutionen för naturvetenskap
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration August 2009 - November 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-01687

Page statistics