Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En säkerhetsmodell för samverkande robotar (SCOR)

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 665 002 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Utvecklandet av en generisk säkerhetsmodell ledde till ett konceptuellt IT-verktyg bestående av 100 + säkerhetsfrågor och en strategi för hastighetsbegränsning. Verktyget är främst avsett för förstudier, för att stödja utvärdering av samarbetslösningar, och guidar utvecklare i "vilken riktning" säkerheten skall analyseras i mer detalj. Verktyget har en modulär organisation och säkerhetsfrågor kan läggas till och avlägsnas beroende på kontext och företags existerande analysmetoder, och ansatsen har testats för en av demoinstallationerna inom ToMM-projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har genererat insikter angående den komplexa och dynamiska karaktären vid säkerhetsbedömningar av samverkanslösningar, och hur man utnyttjar dessa insikter för att guida företag vid installationer och användande av robotar i samverkansapplikationer. Förutom att stödja ToMM demo-installationen, har metoden också testats för en kommersiell installation av en robot i Torslanda, vilket tyder på att projektet också har bidragit till det önskade långsiktiga målet om ökad installationshastighet för säkra och produktiva samverkanslösningar

Upplägg och genomförande

Insikten att det inte finns några "samverkansrobotar", bara "samverkansapplikationer" hade en betydande inverkan på projektet, vilket gjorde säkerhetsmodeller för "applikationer" det relevanta målet. Omfattningen av komplexitet i samverkanssystem pekade på att försök att skapa "statiska" modeller som kan "beräkna" ett globalt optimum för säker design av samarbetssystem är opraktiskt och projektet skiftade fokus mot att utveckla "guidande" modeller som kan stödja utvecklare som utnyttjar sin erfarenhet när de iterativt söker efter säkra och produktiva lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03313

Statistik för sidan