En säkerhetsmodell för samverkande robotar (SCOR)

Diarienummer 2016-03313
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 665 002 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme ­ Spring 2016

Syfte och mål

Pågående utveckling inom ett antal säkerhetsrelaterade områden (programmering, sensorer, säkerhetsutrustning, vision, etc) tyder på en betydande framtida potential att säkra nödvändiga säkerhetsnivåer för kollaborativa robotar på ett effektivt sätt, om standardiserade metoder för att utnyttja dessa tekniker och teknologier skulle utvecklas. Syftet är att använda den pågående och framtida förväntade utvecklingen inom säkerhetområdet, för att utveckla en generisk arbetsmodell att identifiera och hantera säkerhetsfrågor för kollaborativa robotinstallationer.

Förväntade effekter och resultat

Nivå 1 effekt: Svensk industri stärkt i sin internationella ställning genom högre effektivitet. Nivå 2 effekter: -Snabbare utveckling av effektiva och säkra kollaborativa robotinstallationer genom bättre kunskaper om säkra och effektiva samarbetskrav -Mindre skador jämfört med implementaion av samverkande robotar utan input från detta projekt -Ökad effektivitet genom mer resurseffektiv implementering av kollaborativa robotar -Ökade och mer förutsägbara produktionseffektivitetsvinster från varje implementering

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har tre parallella utgångspunkter : 1 Vidareutveckling av deltagande företags nuvarande säkerhetshanteringsmodeller 2 Utnyttjande av ToMM-projektets erfarenheter 3 Användande av SOTA vid säkerhetshantering av kollaborativa robotar -för att skapa en helhetssyn och guida analysen i två ´risk-block´: -A, Singulära händelser som kan orsaka skador på roboten, utrustning, operatörer, etc. -B, Brister i arbetsplatsens utformning och organisering av arbetet (ergonomi) som kan skapa skador över tid.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.