Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En permanent världsutställning i Karlstad

Diarienummer
Koordinator Karlstads kommun - Karlstadsbuss
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - januari 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål är att skapa förutsättningar för en demonstrationsplattform, eller en världsutställning, av framtidens hållbara kollektivtrafik. Projektet är inspirerat av BRT och målet är att ta något av de nya avancerade bussystem som utgör ett mellanting mellan buss och spårvagn till Karlstad. Till detta krävs satsningar lokalt i infrastrukturen med bla egna körfiler och gröna gator samt förbättrade hållplatser. Modern IT-teknik är tänkt att inrama och förstärka resenärernas känsla av att uppleva något helt nytt. Projektet bjuder in till dialog och kunskapsöverföring samt dokumenterar implementationsproblematik.

Långsiktiga effekter som förväntas

En fullskalig demonstrationsplattform kommer att visa på en framtidsvision om ett mer attraktivt kollektivtrafiksystem. Den viktigaste förväntade effekten är att fler väljer att resa kollektivt, inte minst bilister som inte tidigare sett kollektivtrafiken som ett alternativ. Dessutom utvecklas ett nätverk för informations- och kunskapsöverföring kring framtida kollektivtrafiklösningar.

Upplägg och genomförande

Kunskapsinventerande projekt som tar reda på vad som krävs för att rigga en fullskalig demonstrationsplattform med ett nytt avancerat bussystem. I projektet genomförs ett antal workshops och seminarier för kunskapsflöde, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01266

Statistik för sidan