Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En ny teknik för effektiv luftrening inom byggindustrin.

Diarienummer
Koordinator NANO CONTROL AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Vårt syfte har varit att, tillsammans med en slutkund, SKANSKA, verifiera att vår teknik fungerar bättre än befintlig i deras arbetsmiljö och därigenom löser många av de problem som idag finns. Vi har, genom en utvärdering, visat att SKANSKA kan effektivisera hanteringen av stoft- och dammpartiklar, öka produktiviteten, väsentligt förbättra arbetsmiljön, minimera antalet filterbyten och därigenom skapa en bättre kontinuitet i produktionen med stora besparingar som följd. SKANSKA har visat ett stort intresse i att använda tekniken efter ytterligare utvärderingar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har visat SKANSKA att vår teknik kan lösa de problem med ineffektiv luftrening som finns idag. Dessa problem sänker deras produktivitet och skapar hälsovådliga arbetsmiljöer. De har visat ett intresse av att, på sikt, byta teknik efter ytterligare utvärderingar. Redan under hösten 2018 har vi möjligheter att långtidstesta/utvärdera tekniken inom olika byggsituationer hos SKANSKA. Vi har också kontaktat andra aktörer i byggbranschen som har intresse av att utvärdera tekniken.

Upplägg och genomförande

Vi har demonstrerat och därefter utvärderat vår teknik hos en slutanvändare, SKANSKA. Under perioden december 2016 till november 2017 har vi på uppmaning av Johan Skarendahl från Bygginnovation träffat olika representanter för SKANSKA för att övertyga dem om att vår nya teknik kan lösa olika problem med partikelseparering i byggbranschen. Efter att lyckosamt demonstrerat tekniken i april 2017, tog det fram till november innan SKANSKA kunde presentera en byggarbetsplats där vi kunde utvärdera tekniken. Resultatet blev mycket positivt och SKANSKA vill nu fortsätta utvärderingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00673

Statistik för sidan