Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner

Diarienummer
Koordinator GEDEA BIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål - att vidareutveckla formuleringen för den valda prototypen av vaginaltablett, verifiera dess säkerhet i biologiska tester samt analysera tekniska stabiliteten - har uppnåtts. Vidare har produktens värdekedja validerats genom intervjuer med apotekskedjor, grossister och distributörer. Bolaget förbereder nu för att ansöka om klinisk prövning, vilket är nästa milstolpe.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet med projektet var att vidareutveckla formuleringen, tillverka vaginaltabletter för analys av teknisk stabilitet under 1 och 3 månader, utvärdera biologisk säkerhet och validera värdekedjan för produkten. Resultatet visar att den blisterförpackning som valts för kliniska batcherna uppnår de krav som ställs på stabilitet och att vaginaltabletten inte uppvisar några tecken på irritation eller sensibilisering i biologiska tester. Information om intressenternas krav, kostnader och tidplaner har inhämtats i värdekedjearbetet.

Upplägg och genomförande

Den valda vaginaltablettprototypen från fas I-projektet har i detta projekt vidareutvecklats i samarbete med Galenica AB. En slutlig komposition har valts, tillverkats och analyserats för stabilitet i två olika blisterförpackningar. En slutlig blisterförpackning har valts baserat på stabilitetsdata. Biologiska tester av den slutliga vaginaltabletten har genomförts i samarbete med Eurofins Medical Device Testing och vaginaltabletternas säkerhet har validerats. Projektet har således genomförts i enlighet med upplägget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04519

Statistik för sidan