En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner

Diarienummer 2017-04519
Koordinator GEDEA BIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 - hösten 2017

Syfte och mål

Antimikrobiell resistens har av WHO utsetts till ett av de största hoten mot global hälsa. Gedea Biotechs övergripande mål är att möta detta globala hot genom att utveckla nya, säkra och effektiva lokala infektionsbehandlingar som inte ger upphov till resistens. Som första indikation utvecklar företaget en långsamfrisättande vaginaltablett för lokal behandling av vaginala svampinfektioner. I projektet kommer formuleringen av vaginaltabletten att vidareutvecklas, testas för teknisk stabilitet och i biologiska tester, samt produktens värdekedja valideras.

Förväntade effekter och resultat

Projektet väntas ge information om vaginaltabletternas tekniska stabilitet i olika förpackningar och därmed till beslut om vilken förpackning som ska användas, samt ge data på biokompatibilitet som behövs för att ansöka om klinisk prövning. Undersökningen av värdekedjan väntas leda fram till en mer detaljerad strategi för hur bolaget ska ta produkten till marknad.

Planerat upplägg och genomförande

Vaginaltabletter av den valda tablettkompositionen kommer att tillverkas och analyseras för teknisk stabilitet vid 1 och 3 månader, samt biokompatibilitet i enlighet med medicintekniska regelverket. Produktens värdekedja kommer att undersökas och beskrivas genom intervjuer med relevanta producenter, grossister och detaljister.

Externa länkar

Företagets webbsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.