Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En fungerande måltid - innovation mot undernäring

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 482 700 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med projektet är att förebygga undernäring bland äldre genom att identifiera risker för undernäring på verksamhets- samt individnivå, samt att rekommendera åtgärder som minimerar riskerna. Åtgärderna ska vara anpassade efter individ och verksamhet. I initieringsprojektet har fokus legat på äldreboenden men en insikt är att hemmaboende måste inkluderas framöver då de är där undernäring i första hand uppstår.

Långsiktiga effekter som förväntas

Rekommenderad lösning är en digital måltidscoach med olika ingångar för olika målgrupper för att möta varje målgrupps specifika behov. Målgrupperna är den äldre, anhöriga, omsorgspersonal, verksamhetschef samt kommuntjänstemän. Mätning kommer att ske både subjektivt mha enkäter och objektivt med hjälp av observationer och sensorer. Med denna lösning förväntas kunskapen hos alla grupper öka, omsorgsyrket nå ökad status, undernäring bland äldre minska och samhället spara stora utgifter i form av minskade vårdkostnader.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har inkluderat äldreboenden, företag, institut och högskola och ytterligare aktörer i workshops och intervjuer. Projektet har kartlagt måltidssituationen på de två ingående boendena genom en dags observation på varje boende inkluderande intervjuer av verksamhetschef och omsorgspersonal, samt genomfört mätning av måltidssituationen med Bestics Mealtime Quality Index med syfte att utvärdera metoden. SP har även granskat metoden matematiskt och HKR har genomfört en inventering samt utvärdering av redan existerande kvalitetmätningsmetoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00442

Statistik för sidan