Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En Cirkulär Batterivärdekedja för ett Hållbart Elektrifierat Samhälle

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Pågående
Utlysning Impact Innovation ansökningsomgångar inom programmet

Syfte och mål

Teknik för att lagra elektrisk energi bidrar till att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle. Samtidigt kan en framväxande hållbar industri skapa både tillväxt och arbetstillfällen. Syftet med arbetet är att kraftsamla för att ta vara på dessa möjligheter. Genom att inkludera aktörer från hela värdekedjan ska ett tydligt och ambitiöst mål, som ger riktning och engagemang arbetas fram. Med utgångspunkt i detta mål ska ett sektorsövergripande impact innovationsprogram utformas och en ansökan för ett programkontor formuleras.

Förväntade effekter och resultat

Ökad nationell och internationell samverkan för att skapa ett hållbart ekosystem där små och stora företag, investerare samt offentliga aktörer är engagerade. Ett ekosystem som stärker förutsättningarna längs hela värdekedjan och driver på omställningen mot ett attraktivt och välfungerande samhälle. Resultat: -Ett mål (mission) som riktning och engagemang för aktiviteter inom hela värdekedjan -En forskningsagenda -En organisation och struktur för ett innovationsprogram -Internationell strategi -En ansökan om ett Impact innovation programkontor

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i projektet kommer att drivas i 4 arbetspaket: 1) Projektledning, samverkan och ansökan, 2) Omställningsdialog och mobiliseringsprocess, 3) Forsknings- och innovationsagenda och 4) Internationell analys och strategi. Varje arbetspaket har en ordförande från industrin och en operativ projektledare från akademi/institut. I fokusgrupper som inkluderar hela värdekedjan kommer representanter från industrin, akademin och samhället att mötas för att arbeta med mål, nuläges- och behovsanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2023

Diarienummer 2022-03659

Statistik för sidan