Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En Cirkulär Batterivärdekedja för ett Hållbart Elektrifierat Samhälle

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har varit en del av finansiärernas satsning inom Impact innovation (ii). Genom att samla olika aktörer har en ansökan om ii-program arbetats fram. Ansökan rubricerades Charge Towards Change (CtC). Inom CtC samlas aktörer som kan och vill bidra till att varje steg av batteriernas värdecykel är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara till år 2035. CtC ska fungera som en hävstång för en tvärsektoriell samverkan, elektrifiering och stärkt konkurrenskraft samt positionera Sverige som en global knutpunkt för en hållbar energiomställning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förberedelseprojektet resulterade i en ansökan om att bilda ett kontor inom impact innovation. Utfallet vid en beviljad ansökan skulle påskynda utvecklingen för en hållbar batterivärdecykel. Missionen tar sikte på en brådskande omställning. Förmågan att lagra och använda elektrisk energi i både mobila och stationära lösningar är en nyckel för framtidens fossilfria samhälle. Genom att samla relevanta aktörer i ett gemensamt program kan många arbeta i samma riktning, enskilt och tillsammans.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts i samverkan. Både genom workshops i Skellefteå, Stockholm, Västerås och Göteborg, därefter i enskilda möten med specifika aktörer. I juni deltog 20 organisationer i en workshop inriktat på systeminnovation. Syftet med alla samtal och möten har varit att samla aktörer från både privata och offentliga aktörer för att identifiera utmaningar och möjligheter samt vad som behövs för att uppnå missionen och mobilisera för förändring. Resultaten från dessa möten har tjänat som underlag till den nu framtagna ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2023

Diarienummer 2022-03659

Statistik för sidan