Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

En biomedicinsk plattform för specifik behandling av kronisk inflammatorisk sjukdom

Diarienummer
Koordinator BTB Pharma AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet och det viktigaste målet för detta projekt var att ta fram ett läkemedel som kan användas på människor för att lindra/bota autoimmuna sjukdomar som multipel skleros (MS). Preliminära försök i en djurmodell för MS har visat att det är möjlig. För att kunna pröva denna behandling på människa, var vi tvungna att byta ut en del and läkemedlet. Ett antal substanser har undersökts. Även om vi inte för tillfället har identifierat en substans som vi kan ta vidare, förstår vi mer vad som krävs för att läkemedlet ska fungera effektivt.

Resultat och förväntade effekter

Detta projekt omfattade tre stycken arbetspaket; två av experimentell karaktär och ett för att ta fram en affärs- och strategiplan. Experimentellt har vi studerat vilka substanser som är mest effektivt för att inhibera sjukdomen MS i en djurmodell. I tidigare försök har substans används som fungerar bra i denna djurmodell; men dessa kan inte användas på människor. Vi har testat en del kandidater, men tyvärr ännu inte identifierat någon som visar en skyddande effekt. Affärs- och strategiplanen har vi tagit fram. Vår metod och marknaden för vårt läkemedel ser mycket lovande ut.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet har fungerat som väntat, men med vissa svårigheter. Den experimentella delen har krävt mer tid och resurser än väntat. Experiment av biologisk karaktär är ofta mycket känsliga för variationer som är svåra att kontrollera. Dessa har fungerat mycket bra och vi har en bra MS djurmodell där positive och negativa kontroll substanser fungerar utmärkt. Svårigheten har legat inom det kemiska området, att producera och koppla ihop läkemedlen som vi skulle testa. Experthjälpen som vi använder har nu styr på detta och producerar material vi kommer att testa snarast.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00670

Statistik för sidan