Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ELISE - Elektrisk Lufttransport i Sverige

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projekt Elise samordnar utvecklingen av elektriska flygplan i Sverige. Första steget är en färdplan utifrån tre perspektiv; internationell positionering, samhälleligt behov och teknikinventering. Ett konsortium bestående av Chalmers, KTH, LiU, LTU, Uppsala universitet, RISE, QRTECH, Heart Aerospace, Abtery och Elitkomposit, med SAAB, GKN, LFV och Svenskt Flyg i ett advisory board. I steg 2 och 3 kommer konsortiet utveckla ett elektriskt regionalt som kan flyga rutter på 400 km. Målet är att få detta flygplan certifierat år 2025.

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande målet är att skapa en elektrisk flygindustri och flyginfrastruktur i Sverige. I steg ett fanns tre delmål; en färdplan för elektriskt flyg, ett akademiskt-industriellt konsortium och en prototyp av ett elektriskt flygplan. Projektet har följande effektmål: Svensk flygindustri blir mer innovativ och hållbar Minskning av utsläppen av växthusgaser från flyget Högre andel förnybar energi i den globala energimixen Högre produktivitet Hållbar infrastruktur mellan stad och landsbygd

Upplägg och genomförande

Industriellt upplägg: En testrigg för den elektriska drivlinan motor, kraftelektronik, batteripack kommer designas och byggas under 2019. Arbetet kommer ledas av Abtery. Konceptdesignen för planet kommer vara klart innan Q2 2019, lett av Heart, varvid arbetet med prelimärdesign och detaljdesign kommer påbörjas. En skalmodell av farkosten i skala 1:4 kommer tillverkas under 2019, lett av Elitkomposit. Akademiskt upplägg: Aerodynamisk analys KTH Konceptdesign LiU Aeroakustik Chalmers Drivlina Uppsala universitet Autonomi LTU

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 mars 2018

Diarienummer 2018-00284

Statistik för sidan