ELISE - Elektrisk Lufttransport i Sverige

Diarienummer 2018-00284
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram en roadmap för elektrisk lufttransport i Sverige utifrån tre perspektiv; samhälleligt behov, internationell positionering samt teknisk inventering. I projektet förenas flygindustrin och teknologiföretagen med myndigheter, sjuktransport, polis, brandkår, stadsplanerare, energibolag, och transportföretag för att utvärdera hur elektrisk flygteknologi bäst kan hjälpa Sverige. Målet är en teknisk rapport där en lämplig första applikation identifieras, där målet är att bygga en halvskaleprototyp i Steg 2 och en fullskaleprototyp i Steg 3.

Förväntade effekter och resultat

Projektet verkar för mobilisera Sverige för att bidra till utveckligen mot en elektrifierad flygplansflotta. Förutom att en elektriskt flyginfrastruktur kan bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar, kan den även bidra till en mer innovativ och hållbar flygindustri, en högre produktivitet inom samhället, och en mer tillförlitlig infrastruktur mellan stad och landsbygd.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet bedrivas i tre arbetspaket som vardera har en deskriptiv och preskriptiv del. Arbetspaket A leds av RISE Viktoria och adresserar det samhälleliga behovet. Arbetspaket B leds av QRTECH och undersöker elektriskt flyg från ett teknologiperspektiv. Arbetspaket C leds av Chalmers och gör en omvärldsanalys och internationell positionering. Projektets första workshop är 22 maj i Göteborg. Femtio aktörer från flyg- och fordonsindustrin, myndigheter, samt behovsägare är inbjudna. En resultatdag där projektets slutresultat presenteras är planerad för december.

Externa länkar

Projektets hemsida kopplad till projektkoordinatorn Chalmers.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.