Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elements of AI

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - januari 2021
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Utbildningen Elements of AI har sedan maj 2002 kommunicerats via ai.se, nyhetsbrev, sociala medier som ex. LinkedIn och plattformen AI Competence for Sweden. Målet på 150 000 anmälda vid projektet slut nåddes inte, men Linköpings universitet har beslutat att fortsätta och erbjuda kursen även efter att det här projektet har avslutats. LiU har dessutom beslutat att skapa en distanskurs för att ge poäng för fortsättningskursen Building AI och håller på att utveckla två nya fortsättningskurser AI för naturligt språk och grunderna i maskininlärning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Antal som har registrerat ett konto på den svenska landningssidan var ca 41 000 i maj 2021 och ca 180 företag och organisationer har aktivt visat engagemang. Således har projektet nått långt och förhoppnings spelat roll i många organisationers intresse för AI.

Upplägg och genomförande

AI Sweden och Linköpings Universitet har samarbetet med Reaktor och Helsingfors universitet, där ansvaret för spridning i Sverige har legat på AI Sweden och genomförande av kursen på övriga parter. Utfallet har följts upp kontinuerligt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 april 2021

Diarienummer 2019-01326

Statistik för sidan