Elektronisk vägledning för SMF

Diarienummer
Koordinator Patent- och registreringsverket - PRV Stockholm
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2014 (höst)