Elektronisk vägledning för SMF

Diarienummer 2014-04270
Koordinator Patent- och registreringsverket - PRV Stockholm
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (autumn)