Electromagnetic pulse power - Innovative and ´green´ production technology

Diarienummer 2009-02844
Koordinator Svensk Verktygsteknik AB
Bidrag från Vinnova 970 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - juni 2011
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI