Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Electrical Impedance Spectroscopy for Skin Cancer Detection

Diarienummer
Koordinator SCIBASE AB - SciBase
Bidrag från Vinnova 3 860 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Nevisense är världens första diagnostiska hjälpmedel for icke-visuell detektion av malignt melanom. Målet har uppfyllts i sin helhet genom att en miniatyriserad prototyp med jämförbar prestanda som Nevisense har konstruerats, producerats och testats. Såväl fantomtestester som in-vivo tester visar på testresultat jämförbara med Nevisense men till en betydligt mindre formfaktor och med lägre energiförbrukning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en prototyp av en miniatyriserad Nevisense, en handhållen penn-liknande enhet för mätning av impedans på hud. Prototypen har utvärderats både med elektriska fantomimpedanser och in-vivo på hud. Samtliga tester visar på en prestanda jämförbart med dagens Nevisense men med en betydligt mindre formfaktor och energiförbrukning. Detta möjliggör ett modulärt koncept där metodiken blir tillgänglig med en enkel formfaktor som underlättar integrering med läkarnas arbetsflöde.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan SciBase och ICS-gruppen på KTH. Samarbetet mellan SciBase och ICS-gruppen har fungerat utmärkt och bidragit med många synergieffekter. SciBase har bidragit med sin kliniska kompetens medan ICS-gruppen bidragit med sin unika kompetens inom utveckling av miniatyriserad elektronik. Projektet har i stort sett följt tidplan med endast en mindre försening vid första tillverkningen. De goda testresultaten från projektet är över förväntan för alla inblandade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2021

Diarienummer 2015-01369

Statistik för sidan