Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektorienterad planering av dynamiska scenarier

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - februari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att utveckla optimeringsalgoritmer för ny och förbättrad funktionalitet för ett urval av Saabs planeringsprodukter. Dessa berör civila produkter, Gripen, UAVer, robotsystem samt Joint Operations. Arbetet utförs i samarbete mellan Saab och Linköpings universitet, Matematiska Institutionen(MAI).

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntad effekt är att MAI LiTH får bra ingångar till inspirerande industrirelaterade problem vilket kommer att ge möjligheter till utveckling inom relevant forskning. Saab kommer att kunna tillgodogöra sig resultaten såsom värdeadderande för ett antal produkter.

Upplägg och genomförande

Arbetet utförs i samarbete mellan Saab och Linköpings universitet, Matematiska Institutionen med en gemensam analysfas där industrin tar fram problemspecifikationer. Därefter kommer MAI att jobba med analys och syntes och slutligen kommer Saab och MAI att tillsammans återföra resultaten till relavanta produktspår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01339

Statistik för sidan