Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Diarienummer 2017-04796
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idé-projekt - hållbar produktion

Syfte och mål

Additiv tillverkning ger upphov till upp till 50% materialspill, vilket typiskt motsvarar mer än hälften av produktionsprocessens totala miljöpåverkan och utgör en väsentlig del av dess kostnader. Projektet syftar till att testa idén om att bygga ett effektivt cirkulationssystem för materialspill från additiv tillverkning. Vårt mål med arbetet är att ha kartlagt förutsättningarna för ett fördjupat samarbete mellan materialleverantörer och additiv tillverkare, som inbegriper nya affärsmodeller, partnerskap och logistiklösningar.

Förväntade effekter och resultat

Additiv tillverkning är ett relativt nytt segment som befinner sig i en tillväxtfas. Genom att tidigt utforma ett system för effektiv cirkulering av material (t ex spill och kasserade prototyper), kan svensk industri bli konkurrenskraftig inom området, genom en mer ekonomiskt och ekologiskt hållbar produktion. Systemet kommer att inkludera en affärsmodell som ska ge incitament för hela värdekedjan inom additiv tillverkning att bidra till en effektiv cirkulering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras i fem arbetspaket som innefattar tekniska förutsättningar, affärsmodell, logistik och organisation, hållbarhet, drivkrafter och barriärer, samt projektledning. Vi kommer att utgå ifrån ett utvalt antal möjliga scenarier, samt intervjuer och en workshop med aktörer i fältet, för att samla in data. Kartläggning av de tekniska förutsättningarna kommer att ske i tätt samarbete mellan producentpart och användare och en enkel hållbarhetsanalys skall utföras enligt en verifierad metod.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.