Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Diarienummer 2017-04796
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for Production2030
Ansökningsomgång 2017-02880-en

Syfte och mål

Additiv tillverkning med plastfilament ger upphov till i snitt 25% materialspill. Med en växande marknad är det viktigt att det finns ett system i Sverige för att möjliggöra materialåtervinning av denna plast, då denna plast inte omfattas av befintliga återvinningssystem. Projektets mål var att kartlägga förutsättningarna för ett cirkulärt system för 3D-filament av plast där användare skickar tillbaka spill till en producent som tillverkar nytt filament av detta. Framtaget system inbegriper en ny affärsmodell som inkluderar logistik, produktion och miljö.

Resultat och förväntade effekter

Projektet tog fram en affärsmodell som definierade användarincitament, krav på ett filament av återvunnet material, förpackningslösning, transportupplägg, sorteringslösning samt produktionsupplägg. Resultatet visade på ett stort engagemang hos användare att möjliggöra materialåtervinning av filament genom att skicka tillbaka sitt filamentspill med retursystem för e-handel samt att köpa ett filament av återvunnen plast. Materialtester visade att filament av återvunnen plast har god kvalitet och hållbarhetsanalyser visade på en miljövinst.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen bestod av filamenttillverkaren add:north och stiftelsen Chalmers Industriteknik. Förslag till affärsmodell utformades med hjälp av intervjuer med speditörer och företag med liknande system för andra produkter, en användarenkät (150 svar), intervjuer och workshop med användare, process- och materialanalyser, hållbarhetsanalys. Slutligen startades insamlingssystemet re:add hos add:north som pilotstudie där spill samlas in för att testa affärsmodellen.

Externa länkar

https://chalmersindustriteknik.se/sv/projekt/cirkumat/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.