Effektivt besättningseget vaccin mot Staphylococcus aureus mastit för mjölkkor

Diarienummer 2017-04166
Koordinator SAVACC AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Savacc AB avser ta fram och marknadssätta ett besättningseget vaccin mot Staphylococcus aureus (SA) som är den vanligaste orsaken till juverinflammation (mastit) i mjölkkobesättningar. Mastit orsakar allvarliga produktionsstörningar, stora kostnader och förluster för mjölkbonden samt onödigt lidande för djuren. Ett effektivt vaccin behövs och efterfrågas. Det kommer också minska behovet av medicinering med antibiotika.

Förväntade effekter och resultat

Hälsoeffekt: Avsevärt förbättrad djurhälsa och minskat lidande Miljöeffekt: Vaccin minskar behovet av antibiotika och därmed spridningen av antibiotikaresistens i samhället. Detta är mycket viktigt då antalet infektioner som inte kan behandlas med antibiotika nu ökar. Arbetsmiljö: Ökat välmående hos mjölkbönder då de påverkas emotionellt av dålig djurhälsa. Ekonomi: Minskade produktionsstörningar och kostnader för mjölkbonden,

Planerat upplägg och genomförande

Ett besättningseget vaccin mot SA buren mastit skall tillverkas och utvärderas. I projektet ingår att bygga i hop den kedja av aktörer och processer som kommer att utgöra produkten. I kedjan skall ingå: i) en kund - besättning med mjölkkor ii) laboratorium som sköter provtagning bakterieisolering, karaktärisering, kliniska och immunologiska analyser iii) en ansvarig veterinär som ställer diagnos och immuniserar djuren iv) en process för kommunikation med tillståndsgivande myndighet v) en producent som tillverkar det besättningsegna vaccinet iv) en distributör

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.