Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektivt besättningseget vaccin mot Staphylococcus aureus mastit för mjölkkor

Diarienummer
Koordinator SAVACC AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en process för tillverkning av autogena dvs besättningsegna SA vaccin med god gärna excellent effekt. Alla nödvändiga delar i processen för att skapa ett vaccin från diagnostik av mastit till vaccinering är etablerad och skall nu prövas i praktiken. Syftet på kort sikt med ett autogent SA vaccin är förstås att hitta en process som är lönsam för mjölkbesättningen och effektiv i att behandla mastit och därmed undvika onödiga kostnader, lidande, antibiotikaanvändning och resistensutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har nu etablerat en process för att tillverka och vaccinera bovina besättningar med autogena SA vaccin, med kunskapen om processen kommer autogena SA vaccineringar att kunna skalas upp och expandera samt genomföras i större omfattning och därigenom minska mastitproblematiken och antibiotikaanvändningen. Kunskapen kring den antigena strategin ger potential till att få effektiva autogena SA vaccineringar och möjlighet till ett standardvaccin i framtiden.

Upplägg och genomförande

Planen var att starta vaccineringen inom tidsramen för projektet men på grund av förseningar map tillgång på adjuvans, processen med LV att slå fast vilket regelverk som ska följas. Projektet har isolerat ett stort antal SA-stammar som orsakat mastit, karakteriserat virulens-faktorer väsentliga för bakterien, optimerat isolat valet, förberett immunskydd dvs för vaccinframställningen, valt ut vaccinproducent, identifierat mjölkbesättning och projektansvarig besättningsveterinär. I stort har genomförandet och resultaten varit mycket lyckade och projektet går vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04166

Statistik för sidan