Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektivisera förvaltning av fastigheter med vektorbaserade 3D-inomhuskartor

Diarienummer
Koordinator Vyer Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Tack vare stöd från Vinnova har Vyer kunnat driva ett framgångsrikt projekt. Projektet påvisar effektiviserad förvaltning av fastigheter med hjälp av vektoriserade 3D-modeller, även kallade BIM-modeller. BIM-modellerna i kombination med Vyers digitala plattform gör det möjligt för fastighetsägare att digitalisera informationsflöden i fastigheter och effektivisera sitt förvaltningsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Vyer’s digitala plattform som varit i centrum för praktiska tester i projektet möjliggör mobil åtkomst till BIM-modeller vilket möjliggör effektivt fältarbete. Plattformen introducerar förvaltningsspecifika gränssnitt och funktioner som låter förvaltare att komma åt och förädla information i BIM-modeller. Tester av plattformen på över 100.000 kvm yta över ett flertal kundgrupper har påvisat mätbar effektivisering av förvaltning genom optimerad användning av personaltimmar, el/energi, förbrukningsvaror och ytor.

Upplägg och genomförande

Fastighetsägare och förvaltande organisationer är i regel stora vilket gjorde många processer långsammare än vad projektgruppen först räknat med. Det var av stort värde att arbeta utifrån ett befintligt data-format som fastighetsägarna redan var vana vid eftersom att det underlättade diskussioner och underlättade för nya kunder att ansluta till projektet. Detta möjliggjorde fler och oplanerade tester och starka testresultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04553

Statistik för sidan