Effektivisera förvaltning av fastigheter med vektorbaserade 3D-inomhuskartor

Diarienummer 2017-04553
Koordinator Vyer Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 - hösten 2017

Syfte och mål

Vektorbaserade 3D-modeller, så kallade BIM-modeller, möjliggör fullständig digitalisering av informationsflöden i byggnader vilket effektiviserar konstruktion och förvaltning av fastigheter. Förvaltning innefattar många detaljerade processer vilket gör att digitalisering av informationsflöden måste ske stegvis. Detta projekt kommer att kartlägga och identifiera processer som är lämpliga att digitalisera med BIM-orienterat förvaltningsarbete. Kartläggningen baseras på mätbara kostnadsbesparingar som möjliggörs i samband med tillhörande pilotprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att generera mätbara underlag som visar vilka processer inom fastighetsförvaltning som är lämpliga att effektivisera utifrån BIM-orienterat digitaliseringsarbete. Detta underlag kommer i samverkan med de digitala tjänster som utvecklas i samband med projektet att göra det möjligt för fler att effektivisera dyra förvaltningsprocesser. Detta kommer i sin tur att leda till minskad resurs- och energiåtgång inom fastighetsförvaltning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med att 3D-modellera utvalda byggnader enligt professionella BIM-standarder. Kring dessa modeller utvecklas applikationer som syftar till att effektivisera specifika, delprocesser inom fastighetsförvaltning. Förändringen i nyttjande av förbrukningsvaror, personalresurser och inomhusmiljöer kommer att mätas över tid, för att utvärdera nyttan av applikationerna och tillhörande digitaliseringsarbete.

Externa länkar

Länk till koordinerande projektparts hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.