Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektivare lantbruk från ovan

Diarienummer
Koordinator VULTUS AB
Bidrag från Vinnova 242 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Vultus kväve analyser kan utföras med drönare, flygplan eller satellit. Projektets syfte har varit att undersöka vilken metod Vultus borde använda för att utföra sin analys. Målet var har varit att samla underlag och ta ett beslut kring bästa mätmetoden. Projektet har uppfyllt detta mål och hjälpt Vultus få en tydligare väg framåt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Drönare visade sig vara mycket svåra att skala och hade en stor mängd tekniska problem. Flygplan, kunde effektivt samla data över stora arealer, men har även problem med skalbarhet och kostnader. Satellit har den stora fördelen av att vara gratis, och kvalitén hög nog för våra ändamål, därför var resultatet att vi valde satellit som bästa metoden. Vi förväntade oss att vi skulle ha ett bra underlag för att göra denna bedömning, men inte att satellit var bästa källan av data.

Upplägg och genomförande

Initialt byggde Vultus ett area baserat bokningssystem för hantering av bokningar och koordination av piloter. Därefter prövade vi att ha piloter som utförde uppdrag med både flygplan och drönare. Vi bearbetade och evaluerade den data vi fick in, jämförde med varandra och satellit. Vi evaluerade även kostnader och skalbarhet för att ta ett beslut, vilken metod som är bäst anpassad för Vultus ändamål, att hjälpa lantbrukare sprida gödsel mer effektivt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00796

Statistik för sidan