Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiv tillverkning av rostfritt stål

Diarienummer
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 2 553 400 kronor
Projektets löptid november 2015 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Syftet med projektet var att minska störningar i form av oförutsett långa processtider i AOD-processen vid tillverkning av mer höglegerade stålsorter, genom att utveckla och koppla en optisk temperatursensor till befintligt styrsystem. En projektleverans var att samla kompletta data från både processen och från sensorn - och från minst 10 charger. En annan leverans var att adaptera mätprototypen till den svåra miljön i ett stålverk.

Resultat och förväntade effekter

Kompletta data, både temperatur och processdata, från 34 charger har leverats, men mätprototypen är inte driftsduglig. Resultaten från projektet visade att mätningar i flamman går att göra och att dessa mätningar kan korreleras till skeenden i processen, men i dagsläget inte för att styra processen bättre. Mätningar genom konverterväggen gav mer användbar information om processen, men det är mycket svårare att upprätthålla kontinuerliga mätningar p.g.a. miljön. Projektet har gett information om de troligaste orsakerna till variationerna i processtid för svårfärskade, vilket kan på sikt kan ge effekter för stålindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektet utgick från en tidigare mätuppställning, som dock modifierades för att bättre motstå de svåra förhållandena i närheten av AOD-processen. Förberedelserna inför mätningarna inuti konvertern var också grundliga för att möjliggöra mätningar. När dessa försök inte gav önskade resultat provades en alternativ mätuppställning, mätning i konverter flamman, på förslag från en av behovsägarna. Arbetet med programmet för process-simulering, TimeAOD2, var ett viktigt komplement till de praktiska mätningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Diarienummer 2015-03485

Statistik för sidan