Effektiv tillverkning av prepreg - ETAP

Diarienummer 2017-04802
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång 2017-02880-en

Syfte och mål

Projektets syfte är att undersöka möjligheterna för en ny tillverkningsmetod för högpresterande kompositer som har potential att effektivisera dagens tillverkning genom att byta ut delar av autoklavprocessen till en mer resurseffektiv pressprocess. För utvärdering kommer även försök med konventionell tillverkningsteknik att utföras och komponenterna analyseras och jämföras. Materialvalen anpassas för flygbranschen genom att flygcertifierade material används. De sekundära material som ingår kommer att väljas med fokus på miljöpåverkan och återanvändning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas ge svar på om den föreslagna tillverkningsmetoden har potential att användas inom flygbranschen med dess höga krav på kvalitet och kommer i så fall att vidareutvecklas i en ansökan om ett fortsättningsprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas upp i fyra arbetspaket: I AP1 inventeras tillgängliga material och lämpliga väljs ut samt att en försöksplanering görs. Inom AP2 utförs tillverkningen av laminat. De pressade laminaten enligt projektidén tillverkas på SICOMP och referenslaminaten på Saab. Analyserna utförs med både förstörande och oförstörande provning på SICOMP inom AP3 främst med avseende på porhalt men även de geometriska dimensionerna kontrolleras såsom t.ex radieförtunning eller radieförtjockning. Inom AP4 sköts projektkoordinering samt rapportering till Vinnova.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.