Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiv tillverkning av prepreg - ETAP

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål och syfte var att utreda om olika medier för tryckdistribution vid tillverkning av pressade prepreg material kan användas. De metoder som utvärderats har god potential att konkurrera med konventionell tillverkning av strukturella kompositdetaljer till flygindustrin kvalitetsmässigt men framförallt energimässigt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten av porhaltsmätningar visar samma eller lägre porhalter än autoklaverade material. Cykeltiderna är radikalt mycket lägre och arbetsintensiteten (energiåtgång) är lägre än med konventionella metoder som autoklavering och bidrar till utlysningens styrkeområde ”Resurseffektiv produktion”. Utfallet från projektet visar också att det finns all anledning att fortsatt arbeta med med utvecklingen av de metoder som provats.

Upplägg och genomförande

I projektet har det utförts tillverkningsförsök både med den föreslagna metoden samt med konventionell tillverkningsteknik och komponenterna har analyseras främst avseende porositet och geometri samt en uppskattning av tillverkningstider och energiåtgång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04802

Statistik för sidan