Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiv och hållbar hantering av Legionella och andra mikrobiologiska faror i distributionssystem för vatten

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 484 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att identifiera nya lösningar som hanterar mikrobiologiska faror i distributionssystem för vatten på ett effektivt och miljömässigt och förvaltningsmässigt hållbart sätt. Projektet har resulterat i identifierade delmoment för vidare utveckling. - Effektiva och hållbara metoder för desinfektion - Sensorer för övervakning - Konstruktionsteknik för minimering av problem - Utvärderingsmetoder för ´point of use´ teknik - Systematisk problemlösning - Utvärdering av helhetshantering utifrån effektivitet, kostnad och miljö - Kunskapsspridning

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ett utökat konsortium med stor bredd över kompetens och erfarenheter kring vatten, rörmaterial, vattendistributionssystem, byggnation, mikrobiologi, energi och desinfektion. Utifrån de identifierade delmomenten för vidare arbete i projektet i steg 2 förväntas en ökad möjlighet fås för effektiv och hållbar hantering av legionella och andra mikrobiologiska faror i vattendistributionssystem fås.

Upplägg och genomförande

För att identifiera behov och lösningar hölls en öppen workshop kring legioella där olika aktörer presenterade problemställningar och lösningar och där dessa diskuterades. Dessutom har intervjuer och diskussioner förts med olika aktörer utanför och inom projektet. Omvärdsbevakning har bl.a. gjorts genom deltagande i internationellt möte kring legionella. Projektfrågeställningen är bred och omfattande så därför har projektkonstellationen utökats och fler aktörer har varit aktiva i att ta fram ansökan för steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04230

Statistik för sidan